Η Trees for Greece σχεδιάζει να υλοποιήσει έργα φυσικής αποκατάστασης και αναδάσωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο οι ιδιοκτήτες γης -είτε πρόκειται για κοινοτικές είτε για ιδιωτικές εκτάσεις γης- θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να παραχωρήσουν τη γη τους για αυτό το σκοπό για διάστημα 100 χρόνων, παραχωρώντας το δικαίωμα χρήσης γης χωρίς χρέωση.

Θεωρούμε ότι τα έργα προσανατολίζονται κυρίως στον τομέα αποκατάστασης των άγονων περιοχών και στην αναφύτευση πρώην ενδημικών ειδών χλωρίδας σε μέρη που έχουν χάσει αυτές τις καλλιέργειες λόγω υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους και έλλειψης νερού.

Επίσης σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την ανάπλαση παραδοσιακών πολιτισμικών τοπίων για βιώσιμη διαχείριση με στόχο να δώσουμε στη φύση τον χρόνο που χρειάζεται για να συνέλθει και να ξαναγεννηθεί με τις δικές της δυνάμεις.

Προτού γίνει οποιοδήποτε βήμα, όλες οι υποψήφιες για έργα αποκατάστασης περιοχές θα εξετασθούν από ειδικούς επιστήμονες όσον αφορά την καταλληλότητα και τις προοπτικές επιτυχίας. Επιπλέον προϋπόθεση για την έναρξη των έργων είναι η ευρεία ενημέρωση και η δημόσια συζήτηση με στόχο την τελική αποδοχή των σχεδίων από την πλειοψηφία των ντόπιων.

 

 
 

   Το Σχέδιο για τις Επόμενες Γενιές