Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα δρομολογούνται για την Αμοργό. Ήδη πραγματοποιούνται έρευνες για να εξακριβωθούν οι παρούσες συνθήκες (υπόγεια ύδατα, ποιότητα εδάφους, υπάρχοντα είδη κτλ.).

Οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που θα επακολουθήσει θα γνωστοποιηθούν στο ευρύτερο κοινό στην Αμοργό την άνοιξη του 2014.

 

 

 


ΧΩΡΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

31.880 τ.μ.

ΛΑΓΚΑΔΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

98.812 τ.μ.

ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

2.795.542 τ.μ.

Μελέτη αναβάθμισης του
οικοσυστήματος

Μελέτη αναβάθμισης του
οικοσυστήματος

Μελέτη αναβάθμισης του
οικοσυστήματος

5_ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

5_ΤΕΛΙΚΗΣ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΣ

5_ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΩΡΑ
 

   Το Σχέδιο για τις Επόμενες Γενιές