Φυσική αποκατάσταση και αναδάσωση περιοχών της Ελλάδας οι οποίες έχουν υποστεί τόσο μεγάλη καταστροφή λόγω υπερβόσκησης, πτώσης των επιπέδων των υπόγειων υδάτων και λόγω υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους ώστε η βιοποικιλότητα που έχει απομείνει δεν είναι αρκετή για να προστατέψει τις περιοχές από περαιτέρω απερήμωση. Τα έργα μας έχουν στόχο να επιδιορθώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ζημιές που προκαλούνται κυρίως από ανθρώπινες παρεμβάσεις και να χρησιμοποιήσουν τις αποκατεστημένες περιοχές με βιώσιμους τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον.

Τα έργα της Trees for Greece σαν ένα μεγάλο μωσαϊκό εξαπλώνονται διάσπαρτα σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχουν ως στόχο να δώσουν στους ντόπιους νέες προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον. Η φύση και ο πολιτισμός θα ανθίσουν ξανά σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε οι ίδιοι οι ντόπιοι όπως και οι επόμενες γενιές να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη γη τους εξαιτίας της συνεχούς φυσικής καταστροφής που υφίστανται τα μέρη τους.

Όλα τα έργα έχουν οικολογικό προσανατολισμό και αποτελούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις βασισμένες στην ιδέα του Σχεδίου για τις Επόμενες Γενιές. Η Trees for Greece ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των ανθρώπων σε ένα φυσικό και υγιές περιβάλλον, για την φροντίδα και την προστασία του οποίου αισθάνονται εξίσου υπεύθυνοι όλοι οι συμμετέχοντες στα έργα αποκατάστασης.

Όλα τα έργα θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν αρκετούς πόρους ώστε να καλύπτουν τα έξοδά τους ανεξάρτητα από επιχορηγήσεις. Τα κέρδη δεν θα πρέπει να διανέμονται αλλά να επενδύονται σε νέα κοινωφελή έργα, αφού βεβαίως έχει δημιουργηθεί ένα αποθεματικό ικανό να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες.

 

 

 
 

   Το Σχέδιο για τις Επόμενες Γενιές