Τα πλεονεκτήματα (κερδίζοντας μη κερδοσκοπικά)

Η Trees for Greece είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία – αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το έργο της δεν αποφέρει κέρδη. Η διαφορά είναι ότι το κέρδος σε αυτήν την περίπτωση δεν έγκειται στον γρήγορο πολλαπλασιασμό χρημάτων.

 

Πάνω απ’ όλα η φύση είναι αυτή που θα επωφεληθεί σε κάθε μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί το έργο.

Η φυσική αποκατάσταση του εδάφους

... μετριάζει τις συνέπειες της απερήμωσης

.... απορροφάει νερό

... δημιουργεί νέους βιότοπους

... αυξάνει τη βιοποικιλότητα

... σταθεροποιεί και προστατεύει το οικοσύστημα – και τον άνθρωπο! – από φυσικές καταστροφές και από εισβολές παρασίτων

 

Κατά συνέπεια και οι κάτοικοι των περιοχών όπου πραγματοποιείται το έργο θα επωφεληθούν

... από το βελτιωμένο μικροκλίμα

... από την δυνατότητα να ξανακαλλιεργήσουν προσοδοφόρα τοπικά προϊόντα και έτσι να αξιοποιήσουν νέες μόνιμες πηγές εσόδων

... από τον ήπιο τουρισμό με οικολογική συνείδηση που μπορεί να αποτελέσει μόνιμη πηγή εσόδων

... από τη δημιουργία σίγουρων θέσεων εργασίας στον τόπο τους για κάθε ηλικία και ιδίως για τη νέα γενιά

 

Επιπλέον θα επωφεληθούν οι επισκέπτες της περιοχής

... από ένα πολιτισμικό περιβάλλον που αξίζει να δει κανείς

... από τους δραστήριους και ενθουσιώδεις οικοδεσπότες στον προορισμό των διακοπών τους

... από τις θετικές συνέπειες που θα έχει το βελτιωμένο τοπικό κλίμα στο παγκόσμιο κλίμα και επομένως και στο κλίμα στην πατρίδα τους

... από έναν εταίρο ο οποίος μέσα σε μια κοινότητα αλληλεγγύης όπως η Ε.Ε. θα έχει μόνος του επανακτήσει την οικονομική του δύναμη

 

Η Trees for Greece σκοπεύει να προωθήσει απευθείας το εμπόριο των «φρούτων» της φυσικής αποκατάστασης, όπως για παράδειγμα οργανικές καλλιέργειες ελαιολάδου ή κρασιού.

Όλα τα κέρδη από αυτό το εμπόριο θα επανεπενδυθούν σύμφωνα με το καταστατικό σε κοινωφελή προγράμματα στον τόπο όπου πραγματοποιούνται οι καλλιέργειες.

Η Trees for Greece εργάζεται με απόλυτη διαφάνεια και με τον πιο συμφέρον οικονομικά τρόπο. Από την αρχή το κόστος διαχείρισης θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο ενώ όλα τα έσοδα και τα έξοδα των έργων θα καταγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

 

 

 
 

   Το Σχέδιο για τις Επόμενες Γενιές