Η Trees for Greece αισιοδοξεί να πυροδοτήσει μια σειρά από έργα φυσικής αποκατάστασης και αναδάσωσης σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.

Με το Σχέδιο για τις Eπόμενες Γενιές θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υποδομή που θα δώσει την ευκαιρία σε δραστήριους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην μείωση της περιβαλλοντικής καταστροφής μέσα από δράσεις με οικολογική συνείδηση.

Σκοπεύουμε να καταγράψουμε αναλυτικά την έναρξη και την πρόοδο των έργων που θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά στην Αμοργό έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση.

Η Trees for Greece αισιοδοξεί να προσφέρει διαχειριστική και οικονομική ενίσχυση σε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, τα οποία βασισμένα στην ιδέα του Σχεδίου για τις Επόμενες Γενιές στοχεύουν να συμβάλλουν στην επιβράδυνση της περιβαλλοντικής καταστροφής και ταυτόχρονα να δώσουν στου ντόπιους νέες προοπτικές.

Κάθε έργο φυσικής αποκατάστασης θα υλοποιηθεί χωρίς καμία παρέμβαση στην ταυτότητα του τόπου.

Αυτό για εμάς σημαίνει

... ότι κάθε έργο θα πραγματοποιηθεί αυτόνομα από τους ντόπιους.

... ότι αντίστοιχοι τοπικοί οργανισμοί θα συμμετέχουν ενεργά στον εκάστοτε σχεδιασμό των έργων.

... ότι τα μόνα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα αποκατάστασης θα είναι ενδημικά στην
    περιοχή και θα ωφελήσουν το τοπικό οικοσύστημα.

... ότι θα οι τοπικές παραδόσεις και δομές θα ληφθούν υπόψη, εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την
    οικολογική βιω σιμότητα που αποτελεί και την αρχικό στόχο μας.

... δημιουργία και διατήρηση σχέσεων και συνεργασία με άλλες σχετικές τοπικές πρωτοβουλίες
    (πολιτισμικού, οικονομικού και οικολογικού χαρακτήρα).

 

 

 
 

   Το Σχέδιο για τις Επόμενες Γενιές